dnjeper banner 

Startsida
Rundtur i byn
Resor/Gs-by/foto
Bilder - Foton
Efterlysning/foto
Post från Gs-by
Historia
Gammal-Svenskby 1911
Svenskbyklockorna
Tidningsklipp 1881 -
Om svenskbyborna
Canadian Press
Congreation/Ukraine
Emigration/Canada
Prins Carl 1929
Sv. Läraretidning 1897
Johan Buskas 1929
Karl Andersson 1933
Kristoffer Utas 1945
Brev med Rosor
Brev med Taggar
Supporters sökes
Herman Neander
Nathan Söderblom
Rysslands Tsarer
Arvids släktträd
Kontakt
 

Rundtur i byn

 

 

Välkommen till en rundtur i Gammalsvenskby!

 

Reser du med bil i Ukraina är det en fördel om du lärt dig det kyrilliska alfabetet och kan tyda vägskyltarna.

 

 

vägskylt till uman

 

 

När du ändå är i Ukraina är det mödan värt att göra en utflykt och besöka Gammalsvenskby, och hälsa på hos Svenskbyborna som bott här sedan 1782.

 

Det är bara att köra mot staden Berislav. Vid vägskylten Berislav kör du hela tiden rakt fram, förbi sjukhuset och följer vägskyltarna så kommer du till en liten kiosk på höger sida av gatan.

 

 

 

 

 

Detta är Berislavs enda brödbutik för färskt bröd. Här handlar du bröd till nettopris och valet är enkelt, du kan endast välja mellan ljust eller mörkt bröd (limpor).

 

När du är klar med inköpen fortsätter du rakt fram mot Zmijevka. Du har säkerligen redan upptäckt att gatan eller vägen inte är någon motorled, och jag kan pigga upp dig och berätta att den inte blir bättre.

 

Efter några kvarter slutar gatan, T-korsning, nu svänger du höger och fortsätter rakt fram (pramo) tills du kommer till en silo-liknande byggnad och där svänger du vänster. Nu har du omkring 10 km kvar att köra innan du skymtar floden Dnjepr såvida akacior och pilträd inte skymmer vattnet.

 

Med lastbil tar det drygt 1½ timme från Berislav till byn om du inte föredrar att ”sitta i taket med en lös ratt”. Kom ihåg att hela tiden köra rakt fram.

 

När Du så äntligen skymtar Dnjepr har du en busskur på vänster sida av vägen, här svänger du vänster in på en ännu sämre väg och nu har du bara 2-3 km kvar till Gammalsvenskby.

 

På höger sida ser du nu den restaurerade Tyska Kyrkan nere vid Dnjeprstranden.

 

 

 

 

På vägens vänstra sida kan du skymta den tyska gravgården med en del av Schlangendorfs bebyggelse i bakgrunden.

 

Här ser du Anna Utas (Emma Malmas syster) vid sin sons grav i Schlangendorf.

 

Anna ligger själv begravd på Gammalsvenskby gravgård.

 

            

 

 

Fortsätt rakt fram och kör rätt igenom Mühlhausendorf.

Efter en utförsbacke kör du över bron till en igenvuxen ravin, Gravgårdssvarde, som utgör gräns mellan Mühlhausendorf och Gammalsvenskby.

 

Omedelbart efter bron har du på vänster sida ett för Ukraina karakteristiskt cementstaket med en blå grind, detta är entrén till Gammalsvenskbys gravgård.

 

 

 

 

Nästa bild visar den gamla gravplatsen, 1922-1929.

Den är idag nästan helt igenvuxen och med några få järnkors skymtande i det meterhöga gräset.

 

 

 

 

Mitt på bilden ser du ”Gravgårdssvarde” och längst bort urskiljer du något av Mühlhausendorf.

 

Fortsätt vägen framåt mot Gammalsvenskby så kommer du till en T-korsning. Här svänger du höger in på Landgatan och nu kan du inte missa den Ukrainsk Ortodoxa Kyrkan med kyrktorn samt kupol på taket.

 

 

 

 

Du står nu på Nibigatan, numera Olitsa Nabareschna, på svenska Strandgatan.

 

Under åren 1885-1929 låg den dåvarande svenska kyrkan på denna plats. Efter svenskarnas avresa till Sverige 1929 förföll kyrkan helt, endast väggarna återstod.

 

 

 

 

Om du vänder och kör några hundra meter uppför den lilla backen där du nyss kom ifrån, på Landgatan, så har du Posthuset på höger sida.

 

 

 

Omedelbart därefter kommer huset med ”Prodykti”, eller med ett annat ord Livsmedel, och ”Kafé”. Det senare är numera en ”syfabrik”(?).

 

 

 

Fortsätter du uppför backen så har du Pobedagatan till höger och därnäst kommer Gagaringatan.

 

På Gagaringatan bor ett flertal av svensk-ättlingarna. Till höger på gatan har du Nils () och Maria Norbergs hus, lite längre fram på vänster sida bodde Ivan (†) och Alvina Bila f. Norberg (†). Längre fram på höger sida lever Anna Annas f. Hoas med dottern Ludmilla och hennes familj.

 

Hos Anna och dotter övernattar jag vid mina resor till Gammalsvenskby. Jag har bra kontakt med Anna och det är dessutom det enda hus med tillräckligt utrymme där jag kan köra in lastbilen, och övervaka både bil och gods så att de inte går upp i ”rök”.

 

Tvärs över gatan bor Lilly Hansas. Anna Annas tomt gränsar till byns sjukhus.

 

 

 

 

Sjukhuset ligger mellan Gagaringatan och Pobeda. Längre fram på Gagarina bor Elsa Kozenko f. Utas. På motsatta sidan lever också Elsas syster Emma Utas samt broder ”Kirris Johannes” () och hustru Tassia. Vidare hittar du Arnold Hansas () samt hustru Lisa. I närheten bor också Anna Bila f. Annas, dotter till Emma Annas () f. Norberg.

 

I Klosterdorf bodde tidigare Nils Herman med hustru Elin.

Båda är sedan någon tid tillbaka döda.

 

Här hittar du många hus med vackra entrégrindar.

 

 

 

 

I Klosterdorf har den katolska församlingen byggt ett litet kapell, som projekteras att byggas ut till kyrka. Du har Dnjepr i bakgrunden.

 

 

 

Om du nu fortsätter ner mot Dnjepr kommer du till övre änden av Nibigatan, numera Nabareschna (Strandgatan).

 

 

 

Här bodde min farfar, Petter Greisson Norberg, före avresan till Sverige 1929.

 

 

Framför farfars gamla tomt står ett praktfullt ”silkesbärsträd”, på svenska mullbärsträd.

 

I bakgrunden ser du Dnjeper, som genom byggandet av kraftverket i Kachovka stigit med 18 meter och därmed lagt flera gator under vatten bl.a. Nea-linja.

 

 

 

Detta är en bild från Nibigatan upp mot byn Klosterdorf.

 

 

 

 

 

Denna bild visar Nibigatan/Nabareschna ner mot den Ukrainska Kyrkan.

 

Till höger, bredvid höstacken, skymtar du lite av Emil Norbergs vita staket. Längre ner på gatans vänstra sida bor familjen Malmas m.fl.

 

Nibigatan liknar numera ett jättestort dike. På 1920-talet var gatan jämn, välhållen och omkring 40 meter bred.

Man kunde då se och lyssna till sångkören när den spatserade fram och åter på gatan och sjöng på helgdags-kvällarna.

 

Fortsätt Nibigatan ner mot kyrkan och åter in på Landgatan.

 

 

 

Denna bild är tagen på Landgatan (framför posthuset) och med  Dnjepr i bakgrunden. Här finner du ett par av de få hus med hyreslägenheter i byn.

 

 

 

 

Går man sedan ner till vattnet kan man kanske svalka sig med ett dopp i Dnjepr.

 

 

 

 

Följer du floden nerströms kommer du till den gamla angöringsplatsen för fartyg. Idag är den en enda stor rosthög.

 

Jag hade så när glömt byns mest betydelsefulla och ståtligaste byggnad, Kommunalhuset, med ”farbror” Lenin betraktande byn.

 

 

Kommunalhuset ligger på första gatan till höger efter livsmedelsbutiken.

 

I Mühlhausendorf som ligger mellan Schlangendorf och Gammalsvenskby bor flera svenskättade familjer. Här bor också vår ”fosterdotter” Ira och hennes två bröder. Mormors efternamn är Berwald.

 

Många svenskättlingar bor i den längre bort belägna Schlangendorf. Här hittar du Anna Portje, Anna Sigalit-Ljutko, Liddia Utas, Simon Norberg (†) Emil Sigalet (†), familjerna Buskas, Knutas, Martis och flera kvinnor gifta med ukrainare.

 

I Majak, sex km uppströms Dnjepr, bor Emil Norbergs yngsta bror Oskar med familj.

 

Gammalsvenskbys landområde 1782 inkluderade från begynnelsen de senare bildade tyska byarna Klosterdorf, Mühlhausendorf och Schlangendorf.

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2005 Gammalsvenskby Vänner. Alla rättigheter reserverade. Senast uppdaterad: fredag 5 oktober 2007.